Archiwum

 • Archiwum - 1(5)/2011
  Spis treści
  Artykuły
  Robert Mielhorski
  Gry z polskim Faustem („Doktor Twardowski” Jerzego Roszkiewicza w świetle krytyki dyskursywnej)
  Antoni Chojnacki
  Sztuka i towar. Szkic o Stanisławie Wyspiańskim
  Piotr Dobrowolsk
  Szary pył słów. Projekt performatywnego odbioru w twórczości Samuela Becketta
  Stanisław Frycie
  Polska fantastyka literacka dla dzieci i młodzieży z lat 1989-2005
  Karolina Szawel
  „Harry Potter” J. K. Rowling – fenomen czytelniczej popularności
  Anna Szwarc Zając
  Historia osoby deportowanej, zawarta w powieści „Il treno dell’ultima notte” Daci Mariani
  Frank Michael Schuster
  Die Leiden des jungen Werter nach 225 Jahren Wiedergelesen Uberlegungen zum Kultbuch der 1770 er und der 1990 er Jahre
  Recenzje
  Stanisław Frycie
  Monografia o twórczości scenicznej łódzkiego poety i dramatopisarza Igora Sikiryckiego.
  Antoni Chojnacki
  Recenzja z książki „Wieloznaczność”, redagowanej przez B. Kędzię-Klebeko
  Streszczenia
  Abstracts