Call for papers

„Literaturoznawstwo” 2024, nr 15

 

Kontynuując refleksję nad kondycją współczesnej humanistyki, czasopismo projektujemy jako otwarte forum aktualnych interdyscyplinarnych zagadnień literaturoznawczych i literacko-kulturowych.

Zakres problematyki numeru nie jest ograniczony tematycznie.

Teksty prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.

Propozycje artykułów prosimy kierować na adres: literaturoznawstwo@ahe.lodz.pl.

Nadsyłane teksty nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).

Wraz z tekstem artykułu prosimy o przesłanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko autora,
 • stopień lub tytuł naukowy,
 • afiliacja (katedra, instytut, uczelnia),
 • adres do korespondencji,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • nr ORCID.

Do każdego nadesłanego tekstu należy dołączyć:

 • 5-6 słów kluczowych charakteryzujących jego treść
 • streszczenie w języku polskim
 • tłumaczenie tytułu na język angielski
 • streszczenie w języku angielskim
 • tłumaczenie słów kluczowych na język angielski
 • krótki biogram autora tekstu.