Redakcja

Redakcja czasopisma

 

REDAKTOR NACZELNY:
dr Inesa Kuryan (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:
dr Wiesław Przybyła (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

 

Rada naukowa

 • prof. dr hab. Margreta Grigorowa (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria)
 • prof. dr hab. Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Jerzy Snopek (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
 • prof. dr hab. Jan Tomkowski (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
 • dr hab. (doc.) Marta Vojteková (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)
 • prof. dr hab. Seweryna Wysłouch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Bogusław Żyłko (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • dr hab. Dalibor Sokolović (Uniwersytet Belgradzki)

 

RECENZENCI OPUBLIKOWANYCH ROCZNIKÓW

 • prof dr hab Janina Abramowska
 • prof. dr hab. Barbara Bobrowska
 • prof. dr hab. Grzegorz Gazda
 • prof. dr hab. Zbigniew Goliński
 • dr Sylwia Karolina Karolak
 • dr Bartłomiej Krupa
 • prof. dr hab. Gintautas Kundrotas
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • prof. dr hab. Witold Nawrocki
 • dr hab. Jacek Nowakowski
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • prof dr hab Józef Tomasz Pokrzywniak
 • dr hab. Jana Raclavska
 • prof. dr hab. Dariusz Rott
 • dr hab. Elżbieta Winiecka
 • dr hab. Aleksander Wojtowicz
 • dr hab. Bernadetta Żynis

 

Adres redakcji:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Katedra Literaturoznawstwa
ul. Sterlinga 26, pokój K 315
90-212 Łódź
e-mail: literaturoznawstwo@ahe.lodz.pl
Informacje dla autorów - czytaj więcej >>